Expositie

Momenteel stellen wij de aquarellen van Durkje Haringa tentoon in onze brasserie.

Durkje Haringa is een aquarellist die de natuur gebruikt als haar voornaamste inspiratiebron, met name het Friesche landschap wordt levendig in beeld gebracht.